news1

zprávy

Hnojiva nejsou pro zemědělce v mnoha oblastech cizí. Téměř každý rok je zapotřebí velké množství hnojiv. Hlavní funkcí hnojiv je zlepšit vlastnosti půdy a zlepšit úrodnost půdy. Je to jeden z hmotných základů zemědělské výroby; složená hnojiva se však vztahují na chemická hnojiva obsahující dva nebo více živin. Složená hnojiva mají výhody vysokého obsahu živin, malého počtu pomocných složek a dobrých fyzikálních vlastností. Je to velmi důležité pro vyvážené hnojení, zlepšení využití hnojiv a podporu vysokých a stabilních výnosů plodin. účinek;

Běžné granulační procesy složeného hnojiva jsou: bubnová granulace, disková granulace, postřiková granulace, granulace s vysokou věží atd. Metoda granulace s vysokou věží při zvlákňování z taveniny spotřebovává dusíkaté sloučeniny s vysokou koncentrací. Tato technologie rozprašuje taveninu fosforečnanu draselného z horní části granulační věže a při chlazení ve věži se shromažďuje do granulí. Toto se také nazývá granulace taveniny. V podnicích se spotřebou dusičnanu amonného se používá granulace s vysokou teplotou tání. Způsob konzumace složeného hnojiva má následující výhody:
Za prvé, může přímo aplikovat koncentrovaný roztok dusičnanu amonného, ​​což eliminuje potřebu procesu granulace rozprašováním koncentrovaného roztoku dusičnanu amonného a drcení pevného dusičnanu amonného za vzniku směsného hnojiva, což zjednodušuje proces spotřeby. Zajistěte bezpečnou spotřebu.
Druhým je to, že granulační proces rotující v tavenině plně využívá tepelnou energii koncentrovaného roztoku dusičnanu amonného a obsah vlhkosti materiálu je velmi nízký, takže není potřeba vyvrtávací proces, který výrazně šetří energii.
Třetím je schopnost konzumovat složená hnojiva s vysokým obsahem dusíku a vysokou koncentrací. Částice produktu mají hladký a kulatý vzhled, vysoké procento průchodu, není snadné je aglomerovat a snadno se rozpouštějí. Tím je zajištěno, že produkt má konkurenční výhodu vysoké kvality a nákladů na spotřební technologii.


Čas zveřejnění: 27.4.2021